• Общи условия

Общи условия

Общи условия

Общи условия за ползване на електронния (интернет) магазин www.shop.visionbiobg.com

Моля, прочетете внимателно настоящите общите условия преди да поставите тик в прозорчето “Прочетох и приемам общите условия”.

I    Общи положения.

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между ВижънБиоБГ наричано за краткост „доставчик“ и неговите клиенти, наричани „ползватели“.
 2. Закупуването на продукти от електронния магазин може да бъде осъществено само след съгласието на ползвателя с настоящите общи условия.
 3. ВижънБиоБГ запазва правото си по всяко време да променя общите условия. Новите общи условия влизат в сила след публикуването им в сайта shop.visionbiobg.com, където те са достъпни за ползвателя. По отношение на всеки отделен договор, за ползвателя са в сила общите условия, актуални към момента на извършване на поръчката (сключване на договора за покупко-продажба), освен в случаите, когато новите условия предоставят по-благоприятни права на ползвателите.
 4. Πoлзвaтeлят и доставчика ce cъглacявaт, чe вcичĸи изявлeния пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa мoгaт дa бъдaт извъpшвaни чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и електронните удостоверителни услуги.
 5. ВижънБиоБг не носи отговорност в случай на непрочетени електронни съобщения от страна на ползвателя, включително и в случаите, когато същите са попаднали в различни папки в електронната поща на ползвателя.
 6. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

II Сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба.

 1. Стъпките за сключване на договора за покупко-продажба на продукти (стоки) от електронния магазин между търговеца и ползвателя са следните:
 1. Избор на конкретни продукти в конкретно количество и добавянето им в списъка с продукти за покупка;
 2. Въвеждане на нужните данни в съответните полета или идентифициране чрез вход в потребителски профил (акаунт).
 3. Избор на метод за плащане.
 4. Съгласие с общите условия чрез поставяне на тик в полето “Прочетох и приемам общите условия”.
 5. Потвърждаване и завършване на поръчката с избиране на „Поръчване“.
 1. След завършване на поръчката търговецът изпраща потвърждение на посочения от ползвателя електронен адрес или чрез обаждане на предоставения телефон. След потвърждаване на поръчката, търговецът обработва поръчката в рамките на един ден и я предава на куриер. Куриерът доставя поръчката в рамките на три дена след приключване на обработването на поръчката от търговеца.
 1. Търговецът ще извести незабавно ползвателя в случай, че бъде установено изчерпване на наличност от поръчан продукт. В този случай на ползвателя се предоставя възможност да избере друг продукт, съответстващ като стойност на изчерпания продукт, да изчака до снабдяването с поръчания продукт или да откаже поръчката и да получи заплатената сума обратно.
 2. Ползвателят има правото да се информира за статуса на своята поръчка по всяко време.
 3. След получаване на плащане и достигане на поръчания продукт до ползвателя, в случай на липса на възражения, договорът се счита за изпълнен.
 1. Продукти (стоки) и цени.
 1. Описание на продуктите: Посочените продукти в сайта отговарят на описанието и снимковия материал. Възможно е да съществуват несъответствия в изображенията от цветови характер, както и в детайлите, и размерите, които не се дължат на умишлен опит за заблуда, а са резултат на несъвършенството в процеса на възпроизвеждане.
 2. Цени на продуктите: Посочената цена на всеки един от продуктите в секцията „Продукти“ е крайна цена на продукта, с включен ДДС.
 3. Цените на продуктите не включват доставка.
 4. Обща сума за плащане: Общата сума, която ползвателят трябва да плати e без  сумата на доставката, която зависи от избора на ползвателя на съответния куриер и съответните тарифи до избраното населено място и обем на продуктите.
 1. Доставка
 1. Доставката се извършва чрез куриерска служба „Еконт Експрес“ ООД или „Спиди“ АД
 2. Доставката е на цена, според тарифата на куриерската служба и отнема до три работни дни след единия ден, които отнема на търговеца да обработи поръчката и да я предаде на куриер на „Еконт Експрес“ ООД или „Спиди“ АД.
 3. След предаване на стоката (продуктите) на куриер за доставка, ВижънБиоБг не носи отговорност за закъснение в доставката, причинено от куриерската служба.
 4. В цената на доставката е включена опцията за преглед на пратката при доставка.
 1. Плащане.
 1. Плащането се осъществява със наложен платеж, чрез куриерската служба, при доставяне на продукта на ползвателя.
 1. Отговорности на търговеца и на ползвателя
 1. Отговорност на търговеца за несъответствия между поръчан и изпратен продукт.
 • Ползвателят е длъжен да извести незабавно търговеца при установяването на нередности и несъответствия между продукта – предмет на договора за покупко-продажба и реално изпратения продукт. В случай, че ползвателят приеме пратката без възражения, полученият продукт се смята за одобрен, като съответстващ на договора, освен при установяването на скрити недостатъци.
 • Търговецът се задължава незабавно да замени доставен несъответстващ или негоден продукт, като изпрати коректния продукт на свои разноски.
 • Не представляват недостатъци на продукта следните характеристики:
  • Особен вкус, миризма или цвят, доколкото същите не се дължат на разваляне на продукта;
  • Оставащ срок на годност на продукта, който според обективни критерии е достатъчен за консумацията на цялото количество от конкретния продукт, преди изтичането на срока на годност.
 1. Защита на потребителите и право на отказ от договора.
 1. Отказ преди предаване на пратката на куриер за доставка: Ползвателят има правото да се откаже от направена поръчка без да заплаща цената на доставката, ако осъществи това преди фактическото предаване на пратката на куриер за доставка.
 2. Отказ от договора след предаване на пратката на куриер за доставка: Потребителят има право да се откаже от договора и да върне получения продукт в четиринадесетдневен срок след получаването при условие, че не е разопаковал и увреждал целостта на продукта. Потребителят е длъжен да заплати цената за доставката.
 3. Потребителят упражнява правото си на отказ като изпрати изрично изявление до търговеца, на предоставената електронна поща – office@visionbiobg.com. Изявлението следва да съдържа точно и недвусмислено информация за конкретния договор, от който потребителят се отказва. Упражняването на правата не засяга други договори за покупко-продажба на стоки, сключени между потребителя и търговеца.
 4. След отправено изявление за отказ от договора, потребителят е длъжен да върне стоката, предмет на договора, обратно на търговеца, в рамките на четиринадесетдневен срок след направеното изявление за отказ от договора. Стоката трябва да бъде върната във вида, в който е получена, без нарушена опаковка или цялост.
 5. В случай, че продуктът, предмет на договора, не бъде изпратен обратно на търговеца в рамките на посочения четиринадесетдневен срок от известяването за отказ от договора, отказът от договора става невалиден.
Scroll